Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za prijam u radni odnos

za prijam u radni odnos:

  1. dipl. psiholog / mag. Psihologije
  2. diplomirani sanitarni inženjer (VSS)