Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

NATJEČAJ za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme radi upućivanja na specijalizaciju

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz:

– kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj

Opći uvjeti koje pristupnici za odobrenje specijalizacije moraju ispunjavati su:

– zdravstveni radnik visoke stručne spreme, stručnog zvanja doktor medicine

– odobrenje za samostalan rad

– aktivno znanje jednog stranog jezika

Pristupnici su obvezni molbi priložiti izvornike ili preslike slijedećih dokumenata:

1. Diplomu Medicinskog fakulteta

2. Uvjerenje o položenom državnom ispitu

3. Odobrenje za samostalan rad

4. Dokaze o aktivnom znanju jednog stranog jezika

5. Domovnicu

6. Životopis

U svrhu utvrđivanja redoslijeda pristupnika za prijam u radni odnos i odobravanje specijalizacije, pristupnik je dužan priložiti slijedeće dokaze:

1. Preslik odobrenja za samostalan rad

2. Preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

3. Preslik prijepisa položenih ispita na studiju

4. Preslik nagrada za vrijeme studija

5. Preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

6. Popis objavljenih radova i kopije radova

7. Preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Nakon završene specijalizacije specijalizant ima obvezu rada u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije u trajanju jednakom vremenu trajanja specijalizacije.

Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji su podnijeli potpunu dokumentaciju o ispunjavanju općih uvjeta iz natječaja.

Nepotpune i nepravovaljane molbe neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Odabir kandidata vrši se sukladno kriterijima utvrđenim Pravilnikom o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15).