Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za prijem u radni odnos

doktor medicine, specijalista školske medicine 

zdravstveno-laboratorijski tehničar