Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za prijem u radni odnos

doktor medicine, specijalista sa specijalizacijom iz psihijatrije ili školske i adolescentne medicine ili pedijatrije ili javnog zdravstva ili epidemiologije ili opće medicine (VSS), za rad u timu za zaštitu mentalnog zdravlja 

doktor medicine, specijalista sa specijalizacijom iz  školske i adolescentne medicine ili pedijatrije ili javnog zdravstva ili epidemiologije ili opće medicine (VSS), za rad u timu školske medicine