ZZJZZV

Norma HRN EN ISO/IEC 17025:2007

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju obavlja svoju djelatnost prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025:2007 za fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja voda: podzemnih voda, voda za piće, površinskih i otpadnih voda i kemijska ispitivanja mesa i mesnih proizvoda.

Registar akreditiranih
Potvrda o akreditaciji

Voditelj djelatnosti:
Mr. Sc. Vesna Matijević-Kušter
dipl.ing biotehnologije
E-mail: ekologija@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (98) 446 233
Telefon: 042 653 160

Voditelj kvalitete:
Renata Zidarić dip.ing.,  struč. spec.,
E-mail: renata.zidaric@zzjzzv.hr
www.zzjzzv.hr
Mob: +385 (99) 2414  601
Tel: +385 (42) 653 153
Fax: +385 (42) 653 172

Preuzimanja

Podijelite:

Aktualno