ZZJZZV

O djelatnosti

U okviru ove djelatnosti obavljaju se slijedeći poslovi:

 • knjigovodstvena evidencija poslovanja
 • obračun plaća, nakanda i drugog dohotka
 • fakturiranje usluga
 • nabava robe, radova i usluga
 • blagajničko poslovanje
 • planiranje i analiza poslovanja
 • naplata obveza Zavoda prema dobavljačima i ostalim instituacijama
 • organizacija i provođenje popisa imovine Zavoda
 • interna kontrola izvršenih usluga, gotovinske naplate i participacije
 • praćenje novih propisa i usklađivanje Statuta i općih akata Zavoda s njima
 • izrada novih općih akata, odluka i zaključaka
 • utuživanje dospjelih potraživanja
 • izrada ponuda i ugovaranje novih poslova iz dijela poslovanja Zavoda koje se obavlja na tržištu
 • priprema i praćenje sjednica Upravnog i Stručnog vijeća, izrada odluka i zaključaka, izrada zapisnika
 • vođenje kadrovskih poslova za Zavod, doškolovanja, edukacije, specijalizacije
 • opći administrativni poslovi (otprema pošte, fotokopiranje, prijepis i slično)
 • priprema i obrada zahtjeva za pribavljanje ovlaštenja za pojedine poslove laboratorija i medicinskih djelatnosti, usklađivanje s novim propisima
 • vođenje odmarališta Zavoda
 • poslovi zaštite na radu
 • poslovi zaštite okoliša
 • poslovi sustava upravljanja kvalitetom
 • poslovi uređenja web stranice

 

Podijelite:

Aktualno