ZZJZZV

O djelatnosti

Unutar djelatnosti postoje sljedeći odjeli:

– Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku

– Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

KONTAKT telefon: 320 969; fax: 320 066; e-mail: ovisnost@zzjzzv.hr

Glavne aktivnosti djelatnosti:

  • prikupljanje, kontrola, obrada, analiza i objava zdravstveno statističkih podatake (o uzrocima smrti,o bolnički liječenim osobama, o radu specijalističko- konzilijarne zdravstvene službe, o radu i utvrđenom morbiditetu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, zdravstvenim ustanovama i njihovoj organizacijskoj strukturi te djelatnicima u zdravstvu županije)
  • pružanje stručne i metodološke pomoći zdravstvenim ustanovama i djelatnicima na terenu u vezi s poslovima zdravstvene statistike
  • na temelju prikupljenih i obrađenih podataka davanje ocjene zdravstvenog statusa pučanstva županije te ocjenu kvalitete rada zdravstvenih ustanova i organizacije zdravstvene zaštite u županiji
  • uobličavanje javno- zdravstvene politike predlaganjem, poticanjem i sudjelovanjem u organizaciji i provođenju programa promicanja zdravlja, prevencije bolesti i unaprjeđenja kvalitete i sustava zdravstva na razini županije
  • provođenje zdravstvenog prosvjećivanja i promicanje zdravlja prema nacionalnim i županijskim javno-zdravstvenim prioritetima
  • provođenje mjera prevencije kroničnih masovnih bolesti i s tim u vezi provođenje Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja kroničnih nezaraznih bolesti
  • sudjelovanje u provedbi zdravstvenog odgoja svih skupina stanovništva
  • zaštita mentalnog zdravlja, prevencija i izvanbolničko liječenje ovisnosti kroz djelatnost Odjela za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti 

Pri Djelatnosti za javno zdravstvo djeluje i Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti formiran je iz nekadašnjeg županijskog Centra za prevenciju i suzbijanje ovisnosti, kada je isti, nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o suzbijanju zlouporabe opojnih droga, postao sastavni dio županijskog Zavoda za javno zdravstvo s danom 01. 01.2005.godine.

Odjel djeluje u Varaždinu, Pavlinska 8, i radi prema utvrđenom rasporedu svakim danom osim subote, nedjelje i praznika. U Odjelu rade slijedeći zaposlenici/ugovorni djelatnici:

Mateja Grizelj Benussi, dr. med. specijalist psihijatar, voditelj odjela

Irena Stipešević- Rakamarić, dr. med., spec. javnog zdravstva

Marija Milković, dipl. psiholog-pedagog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Tanja Grabar Lamprecht, sanitarni ing., glavna sestra/inženjer djelatnosti

Mirjana Vincek-Škvorc, prof. psiholog, zaposlenica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Vjeran Marić, med. tech., zaposlen na poslovima medicinskog tehničara u djelatnosti

Andreja Kolačko, diplomirana medicinska sestra

Aleksandra Turković, dr. med., spec. psihijatar,subspecijalist dječje i adolescentne psihijatrije ugovorna djelatnica na poslovima zaštite mentalnog zdravlja

Duje Barišić, dr.med. specijalist psihijatar

Podijelite:

Aktualno