Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Obavijest o odabiru najpovoljnije ponude vezano uz postupak jednostavne nabave