ZZJZZV

Odluka o odabiru kandidata za prijam u radni odnos