Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odluka o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni