Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odluka o odabiru ponude u postupku jednostavne nabave

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni