Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

ODLUKA O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Varaždin, I. Meštrovića 1/11

Broj: 02/1-291/1-2019.

Varaždin, 01. ožujka 2019.

Na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/2018) i članka 26. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije ravnatelj Zavoda donos

 

 

O D L U K U

O PONIŠTENJU DIJELA NATJEČAJA

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom

od šest mjeseci, radi upućivanja na specijalističko usavršavanje

  1. Poništava se dio Natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci, radi upućivanja na specijalističko usavršavanje koji je objavljen u „Večernjem listu“, web stranici Ministarstva zdravstva RH, web stranici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje 01. listopada 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme s probnim rokom od šest mjeseci radi upućivanja na specijalizaciju iz
  • kliničke mikrobiologije – 1 izvršitelj (m/ž)
  1. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Večernjem listu“, na web stranici Ministarstva zdravstva RH, web stranici Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije i Hrvatskom zavodu za zapošljavanje

                      

                                                                                                       Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije