ZZJZZV

Odluka o proceduri stvaranja ugovornih obveza za nabavu roba, usluga i radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 12.000,00 EUR-a