Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Odluke o visini troškova stjecanja potrebnog znanja o zdr. odgoju osoba i o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru

 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni