ZZJZZV

Održane radionice u sklopu projekta CARDIAB PROTECT

Dana 15. srpnja 2022. u Djelatnosti za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicine ZZJZ Varaždinske županije održane su tri radionice u sklopu projekta CARDIAB PROTECT. Prva radionica bila je na temu Prevencije visokog krvnog tlaka, dijabetesa i debljine. Cilj ove radionice bio je upoznati sudionike o rizicima koje donosi visoki krvni tlak. Kao najveći rizik za nastajanje visokog krvnog tlaka spominje se pretilost, koja je ujedno i jedan od najčešćih rizika za nastajanje dijabetesa. Predavanje je održala Vesna Šimegi Đekić dr.med.spec internist koja je odgovarala na pitanja sudionika, nakon čega je uslijedilo mjerenje krvnog tlaka glukoze u krvi.

Druga radionica bila je na temu Antropometrija i njezina uloga o učuvanju zdravlja u svakoj veličini tijela. Cilj ove radionice bio je povećati znanje o antropometrijskim mjerenjima te debljini kao rizičnom čimbeniku za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti i pravilnoj prehrani kao važnom čimbeniku prevencije. Nakon predavanje uslijedilo je mjerenje i procjena sastava tijela te su sudionicima individualnim pristupom objašnjeni rezultati mjerenja.

Treća radionica bila je na temu Regulacija šećera i masnoća, fizička aktivnost I nordijsko hodanje . Cilj ove radionice bio je povećati znanje o pozitivnom utjecaju pravilne prehrane i fizičke aktivnosti na regulaciju šećera u krvi. Sudionicima je objašnjen model mediteranske i DASH prehrane kao najbolji izbor za regulaciju šećera u krvi.

Podijelite:

Aktualno

Tjedno kretanje gripe u Varaždinskoj županiji u sezoni 2023./2024.

 Cijepljenje protiv gripe provodi se prema preporukama HZJZ: https://www.hzjz.hr/sluzba-epidemiologija-zarazne-bolesti/cijepljenje-protiv-gripe-za-osobe-s-povecanim-rizikom-od-razvoja-teskog-oblika-gripe-i-njezinih-komplikacija-2/ Cijepljenje se može obaviti u ordinacijama obiteljske medicine, u ordinacijama izabranih pedijatara i u Epidemiološkoj djelatnosti

Cijepljenje protiv COVID-19

Cijepljenje protiv COVID-19 moguće je obaviti u Epidemiološkoj djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, Franje Galinca 4, Varaždin svakog utorka i četvrtka od 8:00