Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Osjetljivost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2022.g.

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni