Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014. godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a
osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti pojedinih
bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od velike je važnosti za uspješno empirijsko antimikrobno liječenje infekcija. Podaci praćenja pomažu nam i u
sagledavanju veličine problema , a osim toga obvezuju nas u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.


Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije
bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope
rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2014.g.

U 2014.g. smanjen je udio izolata BHS A otpornih na makrolide s 12% (2013.g.) na 6% . Nastavljen je trend porasta otpornosti pneumokoka na tetraciklin i to
s 42% ( 2013.g.) na 45%. U 2014.g. smanjen se udio pneumokoka otpornih na penicilin s 7 % (2013.g.) na 4%, smanjen je i postotak pneumokoka umjerene
osjetljivosti na penicilin s 38% na 36%. Značajno je povećanje udjela pneumokoka otpornih na makrolide s 46% u 2013.g. na 61 % u 2014.g.

Udio MRSA izolata u 2014.g. je 24% i ostao je na istoj razini kao i u 2013.g.

Smanjen je udio vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 7% u 2013.g. na 5% u 2014.g.

U 2014.g. nastavljen je trend povećanja udjela izolata Heamophilus influenzae otpornih na amoksicilin s 10% (2013.g.) na čak 24%.

Od gram negativnih bakterija kod E. coli povećan je udio izolata otpornih na kinolone s 14% u 2013.g. na 19% .I dalje je u porastu udio izolata ESBL
pozitivnih E. coli. Podaci za Klebsiella pneumoniae u 2014.g. pokazuju tendenciju porasta udjela ESBL pozitivnih izolata (55%) u odnosu na 2013.g. (42%).
Zabrinjavajući su podaci o pojavi izolata K. pneumoniae rezistentnih na karbapeneme (8%) u 2014.g. u odnosu na 2013.g. (1%).

U 2014.g. kod Pseudomonas aeruginosa imamo povećanje stope otpornosti na cefalosporine, gentamicin i meropenem.

U 2014.g.značajno je povećan udio višestruko otpornih izolata Acinetobacter baumannii. Posebno zabrinjava povećanje broja slučajeva sepse uzrokovane s
višestruko otpornim sojevima Acinetobacter baumannii.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju
mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova
kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.