Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.godini

Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.godini

Uvod

Otpornost bakterija na antibiotike rastući je javnozdravstveni problem s kojim se sve češće susreću liječnici koji rade u različitim granama medicine, a osobito oni koji liječe bolesnike podvrgnute invazivnim dijagnostičkim i terapijskim zahvatima. Poznavanje podataka o kretanju stopa otpornosti bakterija na antibiotike u vlastitoj sredini od posebne je važnosti u kreiranju empirijske antimikrobne terapije. Podaci praćenja pokazuju određene trendove i upozoravaju nas na ozbiljnost problema , a osim toga su i obvezujući u nužnosti provođenja svih mjera prevencije razvoja otpornosti i sprečavanja širenja otpornih mikroorganizama.

Analiza podataka:

Podaci u tablicama rezultat su aktivnog praćenja otpornosti bakterija na antibiotike koje se provodi u organizaciji Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike u Republici Hrvatskoj u okviru Kolegija javnog zdravstva pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti i pokazuju kretanje stope rezistencije pojedinih patogena na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2016.g.

Iako se proteklih godina bilježila tendencija pada udjela MRSA , u 2016. godini je ponovno došlo do porasta udjela MRSA s 20% u 2015.g. na 25% u 2016.g.

Ohrabruje podatak smanjenja postotka vankomicin rezistentnih enterokoka (VRE) s 34% u 2015.g. na 14 % u 2016.g.

Od gram negativnih bakterija i dalje je u porastu udio izolata Escherichia coli ESBL pozitivnih s 10% u 2015.g. na 13% u 2016.g. Porastao je i postotak izolata Escherichia coli rezistentnih na kinolone s 18% u 2015.g. na 20% u 2016.g. Zabrinjavajući su podaci o velikoj raširenosti u našoj sredini izolata Klebsiella pneumoniae koji produciraju OXA-48 karbapenemazu. U 2016.g. Značajno je povećan udio izolata Proteus mirabilis koji produciraju ESBL s 16% u 2015.g. na 35% u 2016.g.

Smanjen je udio izolata Acinetobacter baumannii rezistentnih na karbapeneme s 89% u 2015.g. na 82% u 2016.g.

Kod ostalih uzročnika stope rezistencije nisu značajnije odstupale u odnosu na prethodnu godinu.

Zaključak

Podaci o otpornosti bakterija na antibiotike u našoj sredini jasno ukazuju na ozbiljnost problema i obvezuju nas da učinimo maksimalne napore u provođenju mjera prevencije razvoja otpornosti i sprječavanju širenja otpornih mikroorganizama. To uključuje strogu disciplinu u propisivanju antimikrobnih lijekova kako u humanoj tako i u veterinarskoj medicini, pravilnu uporabu antibiotika te strogu kontrolu infekcija povezanih sa zdravstvenom skrbi.