Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Osjetljivost i otpornost bakterija na antibiotike u Varaždinskoj županiji u 2019.godini

 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni