Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Plan i program rada ustanove za 2024.

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni