Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Plan nabave za 2022. godinu

 

Plan
nabave i sve njegove izmjene Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
objavljuje

na
adresi:  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni