Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave i sve njegove izmjene Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije
objavljuje na adresi: https://eojn.hr/procurement-plans-all

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni