Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Postupanje tijekom poplave – Mjere za sprječavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti

HZJZ preporučuje sljedeće mjere za sprječavanje nastajanja i širenja zaraznih bolesti među stanovnicima na poplavljenim područjima u RH:

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST VODE

 • Koristiti vodu za piće isključivo iz kontroliranog javnog vodoopskrbnog sustava ili originalno flaširanu vodu.
 • NE konzumirati vodu iz vlastitih lokalnih vodoopskrbnih objekata (bunara i pumpi) radi zagađenja uzrokovanih poplavama sve do povlačenja voda i provedene
  dezinfekcije istih.
 • Uspostavljanje alternativne vodoopskrbe (autocisterna ili flaširana voda) je u nadležnosti lokalne samouprave, komunalnih poduzeća, Crvenog križa itd., a
  nadzor nad istom također provodi sanitarna inspekcija i zavodi za javno zdravstvo.
 • Zbog mogućeg prodiranja onečišćenih voda u oštećene vodovodne instalacije, izvorišta i bunarske vode, potrebno je vodu prije uporabe za pripremu hrane
  ili piće obavezno prokuhati.
 • Voda se prokuhava tako što se nakon što voda proključa još 15 minuta kuha. Voda se ohladi i spremna je za konzumiranje, a preostala voda se sprema u
  hladnjak.
 • Prokuhana voda koristi se za piće, pranje ruku i održavanje osobne higijene, pripremanje hrane, pranje voća i povrća.
 • Ukoliko je voda iz lokalnog vodovoda ili bunara zamućena, onda se koristi SAMO kao tehnološka voda, te se NE SMIJE koristiti za piće, kuhanje ili pranje,
  jer se prokuhavanjem kemijska onečišćenja ne eliminiraju.

ZDRAVSTVENA ISPRAVNOST HRANE

 • NE konzumirati hranu koja je bila u doticaju s poplavljenom vodom ili se u hladnjacima otopila i/ili pokvarila uslijed nedostatka električne energije
 • Isključivo konzumirati hranu koja je pakirana u vodonepropusno pakiranje, „suhu“ ili konzerviranu hranu i hranu koja je dobro termički obrađena.
 • Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja, osim eventualno termički obrađenog povrća.

ZDRAVLJE STANOVNIŠTVA

 • Pojačati mjere osobne higijene, češćim pranjem ruku sapunom uz korištenje tekuće vode iz javnog vodoopskrbnog sustava ili prokuhane vode i po mogućnosti
  uz korištenje dezinfekcijskih sredstava dostupnih u ljekarni.
 • U slučaju pojave povišene tjelesne temperature i/ili drugih znakova bolesti, uključujući simptome crijevnih zaraznih bolesti (povraćanje, proljev, bolovi
  u trbuhu) potrebno je obratiti se izabranom liječniku.
 • Ukoliko je došlo do ozljeđivanja obavezno se javiti izabranom liječniku radi zbrinjavanja rane i cijepljenja protiv tetanusa.

UPUTE ZA SANACIJU BUNARA U IZVANREDNIM SITUACIJAMA

 • Sanirati prostor oko bunara odstranjivanjem prvog sloja zemlje i onečišćenja nabijanjem sloja gline oko bunara te popraviti oštećene zidove bunara.
 • Spriječiti punjenje bunara otpadnim površinskim vodama.
 • Ispumpati svu vodu iz bunara, a zidove bunara iščetkati s otopinom dezinficijensa (npr. na bazi klora) pripremljenom prema uputi proizvođača.
 • Kada se bunar napuni podzemnom vodom provesti postupak hiperkloriranja uz nadzor stručnjaka ZZJZ i uz sudjelovanje lokalnih vatrogasnih službi, Crvenog
  križa ili DUZS-a.
 • Iz bunara uzimati vodu u prikladne posude ili tankove i obavljati naknadnu dezinfekciju po uputama proizvođača dezinficijensa ovisno o volumenu vode u
  posudi. Nakon provedene dezinfekcije (npr. preparatima na bazi klora), voda se može koristiti nakon vremena određenog od strane proizvođača (minimalno 30
  minuta).
 • Nikako ne koristiti vodu za piće direktno iz bunara, bez obzira na obavljenu dezinfekciju.
 • OBAVEZNO se treba pridržavati uputa o rukovanju s dezinficijensom, a pri radu s granulatom ili otopinama klora preporuča se koristiti zaštitna odjeća,
  maska, gumene čizme, te gumene ili plastične rukavice.

MJERE ASANACIJE NAKON POVLAČENJA POPLAVNIH VODA

 • Na područjima gdje se voda povukla potrebno je započeti mehaničko čišćenje poplavljenih objekata i površina (odstranjivanje mulja, naplavina, pijeska,
  otpada), nakon čega je potrebno pranje vodom i deterdžentima. Završna dezinfekcija podova i ostalih površina može se provesti uobičajenim dezinficijensima
  za korištenje u kućanstvu, pri čemu treba koristiti gumene rukavice i čizme. Unutarnje zidove premazati algicidima.
 • Nakon isušivanja stambenih prostora potrebno je dobro oprati i dezinficirati sve što je došlo u doticaj s poplavnim vodama: pokućstvo, posuđe, sanitarije
  i ostale predmete i površine koji su bili u doticaju s poplavnim vodama.
 • Po mogućnosti očistiti septičke jame radi sprječavanja izlijevanja, a ako je došlo do izlijevanja provesti sanaciju tla klornim vapnom.
 • Uklanjanje uginulih životinja u dogovoru sa ovlaštenim veterinarskim inspekcijskim službama.

Služba za epidemiologiju
ZZJZ Varaždinske županije

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni