Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

PROLJETNA AKCIJA ORALNE VAKCINACIJE LISICA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Uprava veterinarstva Ministarstva poljoprivrede 23. travnja 2012. godine započela je s provedbom proljetne akcije oralne vakcinacije lisica na području Republike Hrvatske.


mamak u prirodi

Oralna vakcinacija lisica višegodišnji je program iskorjenjivanja bjesnoće sufinanciran sredstvima EU, čija je provedba u Hrvatskoj započela u proljeće 2011. godine te se uspješno nastavlja i u 2012. godini!
Cilj oralne vakcinacije lisica je sprječavanjem daljnjeg širenja, iskorijeniti ovu opasnu bolesti u populaciji divljih i domaćih životinja, te time osigurati zaštitu zdravlja svih građana naše zemlje.
Mamci sa cjepivom spravljeni od mase, mirisa atraktivnog za lisice, distribuiraju se pomoću posebnih zrakoplova na području cijele zemlje s iznimkom jadranskih otoka – dva puta godišnje, u proljeće i jesen.
Proljetna akcija započela je 23. travnja i trajat će do 15. lipnja 2012. godine na način da će mamci na površini Hrvatske biti distribuirani putem zrakoplova.

Tijekom 2012. godine oralna vakcinacija lisica provodi se na cijelom području Republike Hrvatske, izuzev jadranskih otoka te će tijekom svake kampanje biti položeno 1.413.550 vakcinalnih mamaka tj. 2.827.100 godišnje.

Planirani raspored polaganja mamaka po županijama tijekom razdoblja travanj-lipanj 2012. godine (proljetna akcija oralne vakcinacije lisica)

Aerodrom polijetanja Rijeka Varaždin Zadar Osijek
Županije Istarska, Primorsko-goranska, Karlovačka, županija zapadni dio Krapinsko-zagorske, Sisačko- moslavačke, Zagrebačke županije i grada Zagreba Varaždinska, Međimurska,
Bjelovarsko-bilogorska, Koprivničko-križevačka, Virovitičko-podravska županija, istočni dio Krapinsko-zagorske, Sisačko- moslavačke, Zagrebačke županije i grada Zagreba, zapadni dio Požeško-slavonske županije
Ličko-senjska, Zadarska, Šibensko-kninska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska istočni dio Požeško-slavonske županije, Brodsko-posavska, Osječko-baranjska i Vukovarsko srijemska županija
Predviđeno vrijeme polaganja mamaka 23. – 30. travnja 2012. Svibanj 2012. Svibanj 2012. Svibanj-Lipanj 2012.

Optimalno vrijeme polaganja mamaka izravno je ovisno o vremenskim uvjetima i o klimatskoj varijabilnosti među područjima, te od lokalnih klimatskih karakteristika i vanjske temperature okoliša koja u trenutku polaganja mamaka ne bi smjela biti niža od 0˚C niti viša od 27 ˚C.

ŠTO UČINITI AKO STE DOŠLI U KONTAKT S MAMCIMA?

Mamke koje pronađete u prirodi nemojte dirati niti micati!!!

Mamak ima intenzivan miris na riblje brašno i ruke će vam nakon doticaja imati dugotrajan intenzivni miris.

Ukoliko ste primili mamak u ruke i ako nije oštećena unutarnja kapsula koja sadrži cjepivo dovoljno je dobro oprati ruke sapunom i vodom,ali ako ste došli u kontakt s unutrašnjim sadržajem mamka (cjepivom) obratite se svom liječniku ili u antirabičnu ambulantu epidemiološke djelatnosti pri Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije radi daljnje obrade i eventualne terapije.

Oštećeni mamak možete, noseći zaštitne rukavice, staviti u vrećicu i odnijeti ga najbližem veterinaru kako bi se mamak pravilno uklonio.

Mamak s cjepivom gubi na aktivnosti 14 dana nakon što je položen i kao takav je bezopasan.

Što ako dijete nađe mamak?

Ako dijete nađe mamak i njime se igra, bitno je da znate ako nije došlo u kontakt s cjepivom dovoljno je oprati ruke sapunom i vodom, no ako je probilo unutarnje plastično pakiranje s cjepivom obavezno se treba javiti liječniku.

OVO CJEPIVO NIJE NAMIJENJENO ZA CIJEPLJENJE DOMAĆIH ŽIVOTINJA MAČKE ILI PSA.

Vaše ljubimce trebate cijepiti kod veterinara u skladu sa važećom naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih bolesti.

Dokazano je da je ovo cjepivo sigurno za različite vrste životinja. Konzumiranje većeg broja mamaka može uzrokovati privremene probavne smetnje kod vašeg ljubimca, ali ne predstavlja dugoročnu opasnost za njegovo zdravlje.

Preporuča se da se psi i mačke drže pod kontrolom (zatvorene ili na povodcu) 15 dana nakon provedbe oralne vakcinacije.

BROJ PRIPRAVNOSTI DEŽURNOG EPIDEMIOLOGA NA KOJI SE MOŽETE OBRATITI ( 0-24h ) AKO STE DOŠLI U KONTAKT S MAMKOM :
099 211 98 02

BROJ ANTIRABIČNE AMBULANTE ZZJZ VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
(07-15 h):
(042) 653 130 / 653 139 / 653 134