Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Radionice u sklopu projekta CARDIAB PROTECT 21.04.

  • Radionica o prevenciji visokog krvnog tlaka, dijabetesa i debljine  u 10 sati ( dr.  Vesna Šimegi Đekić) ;
  • Radionica o antropometriji i njezinoj ulozi u očuvanju zdravlja u svakoj veličini tijela u 11 sati ( Nutricionistica  Karmen Kokot)

Sve radionice su na lokaciji Djelatnost za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicinu , Ivana Meštrovića 1/11.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni