ZZJZZV

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI (2013.)

Predmet i broj ugovora Kupnja uređaja i potrepština za dijagnostiku

Br. Ug. 7/2013.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. Br: 06/2013.

Br. objave: 2013/S 002-0083361
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 280.900,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 06.11.2013.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor LABOMAR d.o.o., Gmajnje 24, 10000 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 351.125,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja sustava za molekularnu detekciju nukleinskih kiselina infektivnih parametara u kliničkom okruženju

Br. Ug. 6/2013.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. Br: 06/2013.

Br. objave: 2013/S 002-0083361
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 217.455,99 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 06.11.2013.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Inel-medicinska tehnika d.o.o.. Orehovečki brijeg 2, 10000 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 271.819.99 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja dva osobna automobila za službene potrebe.

Br.Ug. 4/2013.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 04/2013.

Br. objave: 2013/S 002-0039186
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 143.040,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 22.05.2013.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Auto Prikratki, Zagrebačka 110, 42000 Varaždin
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova 11.06.2013.
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 178.800,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja plastičnih PETRI ploča

Br.Ug. 03/2013.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 03/2013.

Br. objave: 2013/S 002-0033142
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 54.620,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 22.05.2013. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor MEDICPLAST, Trnavčev odvojak 5, 10360 Sesvete
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 68.275,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja testova za identifikaciju (titraciju) i testova osjetljivosti urogenitalnih mikoplazmi

Br. Ug. 02/2013.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 02/2013.

Br. objave: 2013/S 002-0029484
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 114.941,20 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 15.05.2013. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor BIOMAX d.o.o., Perjavička putina 5, 10090 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 143.676,50 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja BACT/ALERT bočica za hemokulture

Br. Ug. 01/2013.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 01/2013.

Br. objave: 2013/S 002-0025764
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 189.709,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 15.05.2013. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 237.136,25 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Ugovor o izvođenju radova na ugradnji dizala

Br. Ug. 6/2012
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 3/2012

Br. objave: 2012/S 002-0073362
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 549.900,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 03.12.2012.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Zajednica ponuditelja:

1. Graditeljstvo FI-MAN d.o.o., Svilarska 12, 42000 Varaždin

2. Dizalo Rutić d.o.o., Marofska 83, Kućan Marof
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 687.375,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja motornih vozila:

1. Teretno-furgone vozilo

2. Osobno vozilo

Br. Ug. 5/2012
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 2/2012

Br. objave: 2012/S 002-0023769
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 152.744,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 27.06.2012.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor Auto Prikratki, Zagrebačka 110, 42000 Varaždin
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova 29.06.2012.
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 190.930,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – Plastične PETRI ploče

Br. Ug. 04/2012.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 1/2012

Br. objave: 2012/S 002-0009039
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 73.440,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor P.T.D. d.o.o., Vojvodići 47a, 10431 Sveta Nedjelja
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 91.800,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – Testovi za dokazivanje antigena chlamydia trachomatis na VIDAS instrumentu

Br. Ug. 03/2012.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 1/2012

Br. objave: 2012/S 002-0009039
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 139.718,10 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 174.647,63 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – BACT/ALERT bočice za hemokulture

Br. Ug. 02/2012.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 1/2012

Br. objave: 2012/S 002-0009039
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 162.171,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 202.713,75 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja mikrobiološkog potrošnog materijala – Testovi za identifikaciju (titraciju) i Testovi osjetljivosti urogenitalnih mikoplazmi

Br. Ug. 01/2012.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 1/2012

Br. objave: 2012/S 002-0009039
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 104.764,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 15.05.2012. na rok od 12 mjeseci
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor BIOMAX d.o.o., Perjavička putina 5, 10090 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova Kontinuirana opskrba tijekom 12 mjeseci
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 130.955,00 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja C O2 Inkubatora

Br. Ug. 03/2011.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 01/11.

Br. objave: N-02-V-121855-260511
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 84.130,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 08.08.2011.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor MEDICAL INTERTRADE d.o.o., Dr. Franje Tuđmana 3, 10431 Sveta Nedjelja
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 103.479,90 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja sigurnosnog mikrobiološkog kabineta

Br. Ug. 02/2011.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 01/11.

Br. objave: N-02-V-121855-260511
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 53.849,40 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 08.08.2011.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor KLIMAOPREMA d.d., Gradna 78a, 10430 Samobor
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 63.234,76 kn s PDV-om
Predmet i broj ugovora Kupnja uređaja za automatizirani zatvoreni sistem za identifikaciju i testiranje osjetljivosti bakterija i gljiva na antimikrobna sredstva

Br. Ug. 01/2011.
Evidencijski broj nabave i broj objave Ev. br: 01/11.

Br. objave: N-02-V-121855-260511
Vrsta provedenog postupka Otvoreni postupak
Iznos sklopljenog ugovora o javnoj nabavi 207.500,00 kn bez PDV-a
Datum sklapanja i rok na koji je sklopljen ugovor 08.08.2011.
Naziv ponuditelja s kojim je sklopljen ugovor A & B d.o.o., Heinzelova 15a, 10000 Zagreb
Konačni datum isporuke robe, usluga ili radova
Konačni iznos koji je naručitelj isplatio na temelju ugovora 255.225,00 kn s PDV-om
Podijelite:

Aktualno