ZZJZZV

SANITACIJA POPLAVLJENIH PODRUČJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Izvanredno stanje se proglašava u slučaju da je intenzitet poplava i opseg posljedica takav da se uspješna obrana od poplava ne može provesti snagama i sredstvima vodnogospodarskih ispostava, trgovačkih društava i gotovih snaga zaštite i spašavanja.


STANJE FAZE SANITACIJE

Izvanredno stanje se proglašava u slučaju da je intenzitet poplava i opseg posljedica takav da se uspješna obrana od poplava ne može provesti snagama i sredstvima vodnogospodarskih ispostava, trgovačkih društava i gotovih snaga zaštite i spašavanja.
Izvanredno stanja na branjenom području proglašava župan na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja.
Ukoliko obim nesreće premašuje mogućnosti i kapacitete gotovih snaga zaštite i spašavanja te snaga civilne zaštite JLS-a gradonačelnik/načelnik upućuje zahtjev za angažiranjem gotovih snaga za zaštitu i spašavanje sa razine Županije u cilju:

 • provođenja mjera zdravstvenog i veterinarskog nadzora u zaštite ljudi i životinja,
 • osiguranja i poduzimanja preventivnih higijensko-epidemioloških mjera za suzbijanje
  pojava i širenja zaraznih bolesti,
 • organiziranja provođenja mjera biološke i kemijske kontrole vode za piće,
 • organizaciju snabdijevanje pitkom vodom ugroženog pučanstva i sudionika uključenih u izvanrednu obranu od poplava na ugroženom području, od elementarnih nepogoda na ugroženim područjima. Povjerenstva nastavljaju aktivnosti na popisu i procjeni štete sukladno Zakonu o zaštiti


REDOSLJED MJERA SANITACIJE

 1. najprije je potrebno osposobiti sustav za opskrbu sigurnom pitkom vodom – predhodna kemijska i bakteriološka analiza vodovodnog sustava , zabijenih pumpi i bunara
 2. omogućiti odvodnju otpadnih voda popravcima kanalizacije ili snacija septičkih jama
 3. omogućiti popravke stambenih i drugih objekata
 4. priključivanje stambenih i drugih objekata na vodovodni i kanalizacijski sustav.


ZADACI HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKE DJELATNOSTI

 1. praćenje kretanja zaraznih bolesti ( prvenstveno crijevne zarazne bolesti )
 2. praćenje kliconoša zaraznih bolesti
 3. praćenje provedbi sanitarnih mjera
 4. praćenje pojave zdravstvenih opasnosti u tijeku sanacije poplavljenih područja.


ZADACI DDD DJELATNOSTI

 1. praćenje kretanja zaraznih bolesti u životinja
 2. provođenje DDD MJERA – prvenstveno DEZINFEKCIJE i DERATIZACIJE
 3. praćenje provedbi sanitarnih mjera
 4. praćenje pojave zdravstvenih opasnosti


REDOSLJED POSTUPAKA U SANACIJI

 1. uklanjanje mulja i nečistoća
 2. čišćenje
 3. pranje
 4. dezinfekcija svih stambenih obekata ( domaćinstva , gospodarske zgrade poslovni prostori )
 5. deratizacija ( obavezna preventivna – pojačane mjere ) objekata i poručja

Plačko Ljiljana, dr med. spec.epidemiolog

Mr Hrupački Tomislav dr.med.vet