Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

SANITACIJSKE MJERE NAKON POPLAVE – NAPUTAK ZA STANOVNIŠTVO

Kako bi se spriječila pojava epidemija, posebno crijevnih zaraznih bolesti na poplavljenim područjima, potrebno je provoditi slijedeće mjere:

 1. Voda iz javnog vodoopskrbnog sustava redovito se kontrolira i za sada je sigurna za
  ljudsku uporabu.

  Voda iz individualnih vodoopskrbnih objekata (bunari, zabite cijevi/pumpe) nije sigurna za ljudsku uporabu.

  Vodu za piće koristiti isključivo iz javnog vodoopskrbnog sustava ili originalnu flaširanu vodu.

 2. Temeljito pranje ruku sapunom uz tekuću vodu iz javnog vodoopskrbnog sustava i po mogućnosti uz dezinfekciju ruku (sa dezinfekcijskim sredstvom koje se može kupiti u ljekarni).
 3. Čišćenje i dezinfekcija – koristiti sredstva za dezinfekciju (npr. koja sadrže klor – ljekarna) ili sredstva za čišćenje uz dodatak dezinficijensa (trgovina) namijenjena za higijenu u kućanstvima :kuhinjskih radnih površina, kuhinjskog posuđa, pribora, uređaja, pribora za jelo,sanitarnih čvorova, umivaonika, slavina, kvaka, zahodskih školjki, podova
  predmeta i površina koje koristimo, a bile su u kontaktu s potencijalno zagađenom vodom.

 4. Temeljito čišćenje podrumskih, odnosno stambenih poplavljenih prostorija nakon
  povlačenja vode.
  Potrebno je provesti PREVENTIVNU DEZINFEKCIJU .
 5. Koristiti dobro termički obrađenu hranu (kuhanu, pečenu) ili koristiti konzerviranu
  odnosno tzv „suhu hranu“.
 6. Izbjegavati konzumaciju povrća i voća s poplavljenih područja. Eventualno
  koristiti povrće koje se može termički obraditi.

 7. U slučaju ozljede, javiti se svom liječniku zbog cijepljenja protiv TETANUSA i
  potrebne primjene ANTIBIOTIKA.

 8. Nakon povlačenja vode potrebno provesti sanitaciju poplavljenih područja – uklanjanje
  uginulih životinja, te provesti PREVENTIVNU DERATIZACIJU.

Plačko Ljiljana, dr med. spec.epidemiolog

Mr Hrupački Tomislav dr.med.vet

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni