Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

SAVJETI PUTNICIMA HODOČASNICIMA NA HADŽ

S obzirom da se organizira odlazak hodočasnika u Meku i Medinu na Hadž smatram potrebnim  savjetovati putnike hodočasnike  o zaštiti od  coronavirusa koji uzrokuje srednjeistočni respiratorni sindrom ( MERS-CoV). Naime, do sada je registrirano 64 oboljelih od navedenog coronavirusa u Saudijskoj Arabiji, Jordanu i Kataru, a s tog područja je bolest unesena i u Ujedinjene Arapske Emirate, Njemačku, Francusku, Italiju i Tunis, gdje su se dogodili i ograničeni klasteri, tj. nekoliko oboljelih u bliskom kućnom ili bolničkom okruženju.
 Umrlo je 38 oboljelih (59%). Obolijevaju osobe koje imaju teške kronične bolesti poput dijabetesa, kroničnu respiratornu bolest, kroničnu bubrežnu bolest, imunoinsuficijenciju, malignu bolest ili neku drugu sličnu bolest. Za zdrave ljude hodočasnike rizik od  MERS-CoV infekcije je mali.
Bez obzira na zdravstveno stanje osobe za vrijeme boravka u područjima s MERS-CoV infekcijom treba se pridržavati pravila osobne higijene:
1. pranje ruku s vodom i sapunom,
2. pridržavanje pravila uporabe sigurne hrane, poput izbjegavanja nedovoljno kuhanog mesa ili hrane pripremljene u neadekvatnim prostorima, pranje voća i povrća u provjerenoj vodi za piće i dr.,
3. održavanje dobre osnovne higijene,
4. izbjegavanje kontakta sa životinjama na farmama, domaćim i divljim životinjama.
Ukoliko bi putnici razvili simptome u tijeku hodočašća, a pogotovo visoku temperaturu, kašalj i znakove zaduhe trebaju:
1. Smanjiti kontakte sa ostalima kako ih ne bi zarazili.
2. Pokriti nos i usta maramicom za jednokratnu uporabu dok kašlju u kišu i baciti ju u koš za smeće nakon uporabe ili kašljati u rame, a ne u ruke. 
3. Obratiti se liječniku u pratnji ili lokalnoj zdravstvenoj službi.
Nakon povratka s hađa:
Ako se u razdoblju od 2 tjedna po povratku  razviju simptomi respiratorne bolesti valja potražiti liječničku pomoć, te upoznati liječnika  s putovanjem u područje s MERS-CoV infekcijom, a osobe koje su bile u uskom kontaktu s putnikom ili hodočasnikom koji je dobio respiratornu bolest, a sami su se razboljeli od akutne febrilne  respiratorne bolesti, moraju se javiti epidemiološkoj službi, kako bi bili stavljeni pod zdravstveni nadzor. 
Broj dežurnog spec. epidemiologa : 099 211 98 02  ili u radno vrijeme na broj HED Varaždinske županije : 042 653 130
                                                                      Voditelj HED ZZJZ Varaždinske županije:
                                                     Katica Čusek Adamić, dr. med.spec. epidemiologije

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni