Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA COVID-19 NA VLASTITI ZAHTJEV U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

SEROLOŠKO TESTIRANJE NA COVID-19 NA VLASTITI ZAHTJEV

U ZAVODU ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

U Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije uz PCR testiranje na COVID-19 od 15. lipnja 2020. godine dostupna je i usluga serološkog testiranja na COVID-19 CLIA metodom.

To je kemiluminiscentni imuno test visoke kliničke osjetljivosti za kvalitativno određivanje IgM i IgG protutijela na novi koronavirus SARS-CoV-2 pomoću automatiziranog kemiluminiscentnog analizatora.

Serološkim testovima utvrđujemo prisutnost/količinu protutijela koja se razviju nakon kontakta s virusom. Naša serološka testiranja detektiraju dva parametra i to :

  1. IgM protutijela koja se detektiraju u fazi zaraženosti sa SARS-CoV-2 virusom, sa i bez razvoja simptoma
  2. IgG protutijela koja nam govore o preboljenoj infekciji ili prošlom kontaktu s virusom, sa i bez simptoma

Testiranje se provodi iz krvi, a obrada uzorka traje do dva sata.

Rezultati ovog testa dobar su pokazatelj izloženosti virusu pa mogu poslužiti i za utvrđivanje stvarnog broja osoba koje su se zarazile i oporavile bez simptoma ili s minimalnim simptomima.

Prisutnost protutijela na COVID-19/SARS-CoV-2 u krvi pacijenta (simptomatskog ili asimptomatskog) govori o imunološkom odgovoru organizma na virus.

Zahvaljujući ovim metodama u vrlo kratkom vremenu određuje se prisustnost IgM i IgG protutijela te se pomaže u otkrivanju kako bolesnih, tako i izliječenih osoba, a poseban naglasak je na otkrivanju asimptomatskih slučajeva.

Ukoliko smatrate da ste bili u kontaktu s COVID -19 oboljelom osobom ili ste imali simptome koji bi se mogli pripisati COVID-19, a niste bili dijagnostički obrađeni u vrijeme epidemije, ovim testiranjem možete otkriti svoj imunološki status prema SARS-CoV-2 virusu.

Pozitivna IgG protutijela govore vam o vašem imunitetu kojeg ste stekli protiv SARS-CoV-2 virusa, a dodatnom detekcijom IgM protutijela možemo odmah otkriti je li to nedavni ili davni kontakt, odnosno jeste li još bolesni.

Ova testiranja imaju dijagnostičku važnost za ranu detekciju bolesti, za praćenje dinamike bolesti, za epidemiološka znanstvena istraživanja novog virusa i bolesti, kao i važnost za mnoge poslodavce kako bi znali koliko im je radna populacija prokužena i sigurna u slučaju novog kontakta.

POSTUPAK TESTIRANJA

Za prijavu na testiranje potrebno je ispuniti obrazac sa svim traženim podacima te poslati e-mailom na epidemiologija@zzjzzv.hr

Plaćanje usluge testiranja vrši se gotovinskom naplatom u Epidemiološkoj djelatnosti (Ulica Franje Galinca 4, zgrada Hitne pomoći, 3.kat) ili putem predračuna, što je potrebno naznačiti prilikom prijave.

Vađenje krvi za serološko testiranje na COVID-19 obavlja se u Mikrobiološkom laboratoriju (I. Meštrovića 1/11, Varaždin) od ponedjeljka do petka u jutarnjim satima, prema dogovorenom terminu.

Poželjno je da osoba koja pristupa testiranju bude natašte.

Cijena testiranja je 350,00 kuna.

Nalazi se šalju u roku 24 sata putem e-maila navedenog u obrascu ili se preuzimaju osobno na šalteru Mikrobiološkog laboratorija radnim danom od 12:00 do 16:30 sati.

Molimo Vas da se, ukoliko je moguće, komunikacija u svrhu testiranja odvija putem e-maila, a u iznimnim situacijama možete nazvati Epidemiološku djelatnost na tel. 042/ 653-130 ili Djelatnost za medicinsku mikrobiologiju na tel. 042/ 653-165.