Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

SVJETSKI DAN VODA 2017. GODINE

Svjetski dan voda se obilježava svake godine 22.ožujka još od 1993. godine.

Toga se dana tematski skreće pozornost na posebne aspekte slatkih voda – tema Svjetskog dana voda 2015. godine je bila :“Voda i održivi razvoj“, 2016. godine: „Voda i poslovi – Bolja voda – bolji poslovi“, a tema ovogodišnjeg dana voda je :“Otpadne vode“.

 

ZAŠTO BAŠ OTPADNE VODE? (GLAVNE PORUKE WHO)

 • Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije ( WHO ) preko 663 milijuna ljudi danas živi bez sigurne i dostupne isporuke vode za piće do njihovih domova. To stanovništvo troši neizmjerno puno vremena u potrazi za pitkom vodom često se noseći sa zdravstvenim posljedicama uslijed korištenja zagađene vode.
 • Globalno, preko 80% otpadnih voda koje stvara čovječanstvo ispušta se u ekosisteme bez prethodne predobrade ili ponovne upotrebe (recikliranja).
 • 1,8 milijardi ljudi koristi za vodoopskrbu izvore vode za piće kontaminirane fekalijama, izlažući se tako riziku od pojave hidričnih epidemija. Voda upitne kakvoće, loša sanitacija i higijena uzrokuju preko 842000 smrtnih slučajeva godišnje.
 • Do 2050. godine, gotovo 70% svjetske populacije će živjeti u gradovima ( u usporedbi sa 50% danas). Trenutačno, većina gradova u zemljama u razvoju nema odgovarajuću infrastrukturu i osigurana sredstva za provedbu planova upravljanja otpadnim vodama na učinkovit i održiv način.
 • Mogućnosti za eksploataciju (ponovnu uporabu) otpadnih voda kao sirovina su izuzetno velike. Sigurnim i prikladnim postupcima otpadne vode se mogu pretvoriti u izvore vode za pranje, navodnjavanje, u izvore energije, hranjivih tvari i drugih oporavljenih materijala.
 • Troškove upravljanja otpadnim vodama višestruko nadmašuju dobri učinci na ljudsko zdravlje, ekonomski razvoj i održivo upravljanje okolišem-otvaraju se mnoga nova „zelena radna mjesta“ i brojne poslovne mogućnosti .OTPADNE VODE I CIKLUS KRUŽENJA VODE U PRIRODISa vodom se mora pažljivo upravljati tijekom svih faza kruženja vode u prirodi: od zahvata slatkih voda preko predobrade, distribucije, korištenja, sakupljanja i naknadne obrade (postobrade), do uporabe prerađenih otpadnih voda i njihovog povratka u okoliš , te ponovnog uključivanja u ciklus kruženja vode.

MONITORING ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU IZ RAZVODNE MREŽE NA PODRUČJU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Monitoring (praćenje) zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju provodi se prema Planu monitoringa koji donosi Ministarstvo zdravlja i socijalne skrbi. I tijekom 2016. godine kao i prethodnih godina provedena su dva tipa monitoringa:

 • Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže – javni vodoopskrbni sustavi i lokalni vodovodi u obimu redovnog i revizijskog monitoringa
 • Monitoring sirove vode na izvorištu u obimu revizijskog monitoringaOd ukupnog broja uzoraka zdravstveno ispravnih je bilo 179 uzoraka, a 118 uzoraka (40%) nije odgovaralo zahtjevima „Zakona o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN br. 56/13; 64/15), odnosno zahtjevima „Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analize vode za ljudsku potrošnju“ (NN br. 125/13; 141/13; 128/15). Od 118 zdravstveno neispravnih uzoraka svi uzorci su bili nesukladni s obzirom na mikrobiološke pokazatelje, a u pogledu fizikalno-kemijskih pokazatelja bilo je nesukladno 14 uzoraka.Temeljem navedenih činjenica i ove godine kao i proteklih godina želimo naglasiti da dosta veliki broj stanovnika naše Županije povremeno ili stalno koristi zdravstveno neispravnu vodu za ljudsku potrošnju.
 • Uvažavajući dobro poznate činjenice o važnosti i ulozi vode po ljudsko zdravlje i kvalitetu života smatramo ovaj problem najvažnijim, ili svakako jednim od najvažnijih javno-zdravstvenih prioriteta čijem rješavanju treba pristupiti ODMAH.
 • Važno je naglasiti da svi zdravstveno neispravni uzorci potječu iz lokalnih vodovoda, dok nije bilo neispravnih uzoraka iz sustava javne vodoopskrbe.
 • Tijekom 2016. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije u okviru planiranog monitoringa ukupno je ispitano 297 uzoraka vode za ljudsku potrošnju.

DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Potaknuti dobrim odazivom tijekom 2016. godine i ove godine nastavljamo sa akcijom:

DANI OTVORENIH VRATA – ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH (VLASTITIH) VODOOPSKRBNIH OBJEKATA PO PROMOTIVNOJ CIJENI.

Veliki broj naših sugrađana i žitelja Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objekte

(zabijene pumpe, bunari, cisterne i drugo) i želimo naglasiti potrebu ispitivanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz takvih objekata.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2017. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju u periodu od 20.03.- 01.05.2017. godine može se obaviti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće (mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza) za fizičke osobe, po ukupnoj, prilagođenoj cijeni od 250 Kn.

 

 

Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Djelatnost za zdravstvenu ekologiju

Irena Tomiek dipl.ing.

 

 

http://www.who.int/water_sanitation_health/news-events/world-water-day-2017/en/

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni