ZZJZZV

SVJETSKI DAN VODA 2019. GODINE

Svake se godine 22.ožujka obilježava SVJETSKI DAN VODA još od 22.03.1993. godine.

TEMA – VODA ZA SVE

Svake se godine 22.ožujka obilježava SVJETSKI DAN VODA još od 22.03.1993. godine.

Od tada se, aktivnostima vezanim uz proslavu Svjetskog dana voda nastoji pažnja svjetske javnosti usmjeriti na važnost slatkih voda, te na različite probleme vezane uz njihove resurse i korištenje.

Osnovne fiziološke i biološke funkcije ljudskog organizma i svih živih bića, proizvodnja materijalnih dobara, društveno-ekonomski razvoj i smanjenje siromaštva, unapređivanje i zaštita okoliša, te svi oblici ljudskog djelovanja jako ovise o vodi.

Održivo upravljanje slatkim vodama je posebno veliki izazov zahvaljujući njenim jedinstvenim karakteristikama kao što su: neravnomjerna raspodjela u vremenu i prostoru, velika složenost hidrološkog ciklusa i sukladno tome višestruke mogućnosti različitih poremećaja u okolišu. Brza urbanizacija, zagađenja i klimatske promjene ugrožavaju izvore vode, dok s druge strane potrebe za vodom rastu s rastućim brojem svjetske populacije.

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda „Voda za sve“, odnosno „Ne ostavljajući nikoga iza sebe“ stavlja u fokus cilj Agende za održivi razvoj: VODA ZA SVE DO 2030.GODINE.

Danas još uvijek milijarde ljudi žive bez „sigurne vode“ – njihova kućanstva, škole, radna mjesta, farme i tvornice bore se za opstanak i napredak. Marginalizirane skupine – žene, djeca, izbjeglice, autohtoni narodi, osobe s invaliditetom i mnogi drugi u vrlo su teškoj i nezavidnoj situaciji, a ponekad se i suočavaju s diskriminacijom jer pokušavaju ostvariti pristup „sigurnoj“-zdravstveno ispravnoj vodi koja im je neophodna za život i prosperitet.

Obilježavanje Svjetskog dana voda u Zavodu za javno zdravstvo varaždinske županije

Svake se godine u Zavodu za javno zdravstvo Varaždinske županije prigodnim akcijama obilježava Svjetski dan voda. Putem naše web stranice i putem medija informiramo stanovnike Županije o aktualnostima vezanima uz vodu, kako na općem, globalnom, tako i na lokalnom planu.

Kako je već svima dobro poznato da voda znači život i da predstavlja jedan od najvažnijih javno-zdravstvenih prioriteta, u Zavodu se posebna pozornost pridaje ispitivanju zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju obavlja se u akreditiranom i ovlaštenom laboratoriju Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, sukladno „Zakonu o vodi za ljudsku potrošnju“ (NN br.56/13; 64/15; 104/17; 115/18), a prema zahtjevima „Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe“ (NN br.125/17). Djelatnost za zdravstvenu ekologiju akreditirana je 25.10.2010.godine od strane Hrvatske Akreditacijske Agencije (HAA) prema Normi – HRN EN ISO/IEC 17025 za područje akreditacije: ispitivanje voda, hrane i mikrobiološke čistoće objekata, te uzorkovanje voda.

Djelatnost posjeduje i ovlaštenje Ministarstva zdravstva za analizu vode za ljudsku potrošnju, te ovlaštenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike za površinske, podzemne i otpadne vode.

  • Tijekom 2018. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju ukupno smo ispitali oko 1522 uzorka vode za ljudsku potrošnju. Taj je broj uzoraka ostvaren temeljem redovnih samokontrola subjekata, službenih kontrola, te u okviru uzorkovanja za potrebe monitoringa vode za ljudsku potrošnju.
  • Monitoring vode za ljudsku potrošnju iz razvodne mreže provodi se prema Planu monitoringa koji donosi Ministarstvo zdravstva (javni vodoopskrbni sustavi i lokalni vodovodi u obimu redovnog i revizijskog monitoringa).
  • Monitoring sirove vode izvorišta provodi se za javne isporučitelje vodnih usluga: „Varkom“ i „Ivkom“.
  • Od ukupnog broja ispitanih uzoraka ispravnih je bilo 1339 odnosno 88%.
  • Neispravnih je bilo 170 uzoraka odnosno 11%.
  • Oko 1% uzoraka je bilo neutvrđene ispravnosti u slučaju da se radilo o ispitivanju samo jednog ili nekolicine parametara.Temeljem navedenih činjenica i ove godine kao i proteklih godina, sa žaljenjem želimo naglasiti da dosta veliki broj stanovnika naše Županije povremeno ili stalno koristi zdravstveno neispravnu vodu za ljudsku potrošnju. Možemo zaključiti da i na području naše županije još uvijek ima stanovnika, naših susjeda, prijatelja, rođaka, „koji su ostavljeni iza nas“ i koji još uvijek čekaju obećani benefit održivog razvoja. Potaknuti dobrim odazivom tijekom proteklih godina i ove godine nastavljamo sa akcijom:Veliki broj naših sugrađana i žitelja Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objektePovodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2019. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju u periodu od 22.03.-01.05.2019. godine može se obaviti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće (mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza) za fizičke osobe, po ukupnoj, prilagođenoj cijeni od 250 kn.
  • (zabijene pumpe, bunari, cisterne i drugo) i želimo naglasiti potrebu ispitivanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz takvih objekata.
  • DANI OTVORENIH VRATA – ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH (VLASTITIH) VODOOPSKRBNIH OBJEKATA PO PROMOTIVNOJ CIJENI.
  • DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU
  • Smatramo ovaj problem najvažnijim javno-zdravstvenim prioritetom čijem rješavanju svatko u okviru svojih mogućnosti i dodijeljenih obaveza i ovlaštenja, treba pristupiti ODMAH.

Dakle, tijekom 2018. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju registrirali smo otprilike 11% neispravnih uzoraka.Važno je naglasiti da svi zdravstveno neispravni uzorci potječu iz lokalnih vodovoda (razlog neispravnosti – nesukladnost u pogledu mikrobioloških parametara), dok nije bilo neispravnih uzoraka iz sustava javne vodoopskrbe.

Temeljem navedenih činjenica i ove godine kao i proteklih godina, sa žaljenjem želimo naglasiti da dosta veliki broj stanovnika naše Županije povremeno ili stalno koristi zdravstveno neispravnu vodu za ljudsku potrošnju. Možemo zaključiti da i na području naše županije još uvijek ima stanovnika, naših susjeda, prijatelja, rođaka, „koji su ostavljeni iza nas“ i koji još uvijek čekaju obećani benefit održivog razvoja.

Smatramo ovaj problem najvažnijim javno-zdravstvenim prioritetom čijem rješavanju svatko u okviru svojih mogućnosti i dodijeljenih obaveza i ovlaštenja, treba pristupiti ODMAH.

DANI OTVORENIH VRATA U DJELATNOSTI ZA ZDRAVSTVENU EKOLOGIJU

Potaknuti dobrim odazivom tijekom proteklih godina i ove godine nastavljamo sa akcijom:

DANI OTVORENIH VRATA – ISPITIVANJE ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA PIĆE IZ INDIVIDUALNIH (VLASTITIH) VODOOPSKRBNIH OBJEKATA PO PROMOTIVNOJ CIJENI.

Veliki broj naših sugrađana i žitelja Županije posjeduje vlastite vodoopskrbne objekte

(zabijene pumpe, bunari, cisterne i drugo) i želimo naglasiti potrebu ispitivanja i praćenja zdravstvene ispravnosti vode iz takvih objekata.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana voda 2019. godine u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju u periodu od 22.03.-01.05.2019. godine može se obaviti ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće (mikrobiološka i fizikalno-kemijska analiza) za fizičke osobe, po ukupnoj, prilagođenoj cijeni od 250 kn.

 

Podijelite:

Aktualno