ZZJZZV

SVJETSKI DAN VODA 2024. GODINE

TEMA – VODA ZA MIR

Tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je usko povezana s radom i aktivnostima koje se provode u okviru Konvencije o vodi i  stavlja naglasak na ključnu ulogu prekogranične suradnje o vodama, s ciljem poticanja mira, stabilnosti i održivog razvoja.

Prekogranične vode čine oko 60 % svjetskih tokova slatke vode i možemo reći da više od 3 milijarde ljudi diljem svijeta ovisi o vodi koja prelazi državne granice. 153 zemlje imaju teritorij unutar najmanje 1 od 310  prekograničnih riječnih i jezerskih slivova ( UN-Water 2023). Ipak samo 24 zemlje u svijetu od 153  koje dijele prekogranične vode imaju cjelokupno područje prekograničnog bazena pokriveno sporazumima o suradnji ( UN-Water 2021).

Voda može doprinijeti postizanju i očuvanju mira ali isto tako i biti povod za izazivanje sukoba.

Kada vlada oskudica vodom, kada je voda onečišćena ili kada ljudi imaju nejednak ili nikakav pristup izvorima vode, mogu porasti napetosti između pojedinih zajednica i zemalja.

Katastrofe povezane s vodom dominiraju popisom katastrofa posljednjih 50 godina i na njih otpada 70% svih smrtnih slučajeva povezanih s prirodnim katastrofama ( Svjetska banka, 2022).

Kako se utjecaj klimatskih promjena povećava a stanovništvo raste, postoji HITNA potreba, unutar i između zemalja, da se ujedinimo oko zaštite i očuvanja našeg najdragocjenijeg resursa.

Kada surađujemo po pitanju vode i vodnih resursa  stvaramo pozitivno ozračje i pozitivan učinak valova-potičemo sklad, stvaramo prosperitet i gradimo otpornost na zajedničke izazove.

Misao vodilja za pokretanje tih pozitivnih „vodenih“ valova treba nam biti da voda nije samo resurs za koji se nadmećemo i kojeg iskorištavamo-voda je osnovno ljudsko pravo svojstveno svakom aspektu života.

https://unece.org/environmental-policy/events/un-world-water-day-2024

VODA ZA MIR – ZA PRAVEDNIJE, STABILNIJE I PROSPERITETNIJE SUTRA