Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA 2015. „SIGURNOST HRANE – OD UZGOJA DO STOLA“

U svijetu godišnje umire oko 2 milijuna ljudi, uključujući i djecu, od bolesti povezanih sa zdravstveno neispravnom hranom. To se odnosi prvenstveno na
patogene bakterije, viruse, parazite, odnosno kemijske tvari koje uzrokuju ukupno više od 200 različitih bolesti, od dijarejalnih pa sve do nekih vrsta
raka.

Nove prijetnje na području sigurnosti hrane se neprestano pojavljuju, a pospješuju ih :

  • brze promjene u tehnologiji proizvodnje hrane, njezinoj distribuciji i konzumaciji ;
  • promjene u okolišu ;
  • pojava novih patogena
  • antimikrobna rezistencija,

što sve predstavlja izazov za nacionalne i lokalne prehrambene sigurnosne sustave. Porast migracija i putovanja te trgovine dodatno pospješuju vjerojatnost
da se kontaminacija brzo proširi u međunarodne okvire.

Stoga je SZO fokus Svjetskog dana zdravlja ove godine stavila na pitanja sigurnosti hrane, s aspekta zaraznih, ali i kroničnih nezaraznih bolesti, u
cijelom procesu proizvodnje i distribucije, odnosno od uzgoja do stola . U tu svrhu, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije, koji je zadužen za
nadzor nad zaraznim bolestima i provodi specifične mjere zaštite stanovništva te zdravstveni odgoj pučanstva na svom području, organizira stručni skup na
tu temu.

U kontekstu zaraznih bolesti koje se prenose hranom, poseban će naglasak biti na na salmoneloze, na listeriozu i noroviruse. Iz područja legislative i
veterinarske kontrole bit će govora o kontroli hrane animalnog podrijetla . S aspekta kroničnih nezaraznih bolesti bit će govora o opasnostima koje za
zdravlje donosi visok unos zasićenih masnoća i trans – masnih kiselina te hrana siromašna vlaknima, a bogata natrijem. Skrenut će se pozornost na smjernice
za prehranu djece i mladeži te na važnost interveniranja posredstvom školskih kuhinja te odgovornosti koje nosi odgojno- obrazovni sustav , a prezentirat
će se i rezultati istraživanja usklađenosti školskih obroka u školama grada Varaždina s važećim Normativima i smjernicama za prehranu školske djece. Škole
su dužne organizrati prehranu djece dok borave u školi sukladno važećim normativima i smjernicama za prehranu školske djece i na način da promiču zdravlje.
Bit će govora i o higijeni namirnica i prostora za čuvanje hrane te o alimentarnim intoksikacijama.

Područje sigurnosti hrane je pitanje podijeljene odgovornosti između različitih sektora: zdravstva, veterinarstva, sanitarne inspekcije, proizvođača,
distributera, ugostiteljstva i javne politike, a u kontekstu djece i mladeži, i pitanje odgojno – obrazovnog sustava. Zato je skup namijenjen zdravstvenim
djelatnicima, djelatnicima u odgojno – obrazovnom sustavu , ugostiteljima i svima koji u neporednom radu s hranom, u bilo kojem segmentu njezinog prometa –
od uzgoja do stola, ali i široj javnosti.


ZDRAVSTVENO – STATISTIČKI PODACI

Prema prijavama zaraznih bolesti, u Varaždinskoj županiji unatrag desetak godina, godišnje oboli od enterokolitisa između 350 i 1000 osoba , (u 2013.
godini čak 1009 osoba) . Tome treba dodati i 82 slučaja enteroviroze te 237 oboljelih od kampilobakterioze u 2013. godini. Broj oboljelih od salmoneloze
varira između 100 – 300 osoba. U posljednjih 5 godina bilježi se pad oboljelih od salomoneloze budući da se kreće oko 150 ili manje osoba. Rezultat je to
kompleksne međusektorske suradnje u području sigurnosti hrane te regulacije zakonskim propisima.

U 2013. godini biloje, nadalje, prijavljeno 36 slučajeva trovanja hranom , što je na razini proteklih 10 – tak godina budući se bilježi godišnje između 10
i 40 slučajeva trovanja hranom u Varaždinskoj županiji.

U 2012. godini bio je evidentiran i jedan slučaj listerioze te jedan slučaj Creutzfeld – Jakobove bolesti.

Prilikom uzrokovanja hrane u 2013. godini, od 1.246 uzoraka uzetih za mikrobiološku analizu, 32 su se pokazala mikrobiološki neispravna, a od 628 uzoraka
pregledanih u fizikalno- kemijskom pogledu, bilo je 17 neispravnih uzoraka hrane. U istoj godini analizirano je bilo 1.198 subjekata koji posluju s hranom
(briseva ruku, radnih površina i pribora u proizvodnji i prometu hrane) temeljem važeće legislative i u 25 objekata je stanje ocijenjeno kao
nezadovoljavajuće.

U RH je u 2013. godini bilo prijavljeno 7.094 slučaja enterokolitisa, 19 slučajeva bacilarne dizenterije, i 1.254 slučaja salmoneloze te 1.379 slučajeva
kampilobakterioze. U posljednjih destak godina infekcije salmonelom u Hrvatskoj su u padu, ali porast bilježe alimentarne toksoinfekcije druge etiologije
te ih je u 2013. bilo 8.582 slučaja što je gotovo dvostruko više nego 2001. godine.

Također u Hrvatskoj je, između ostalog , u 2013. bilo prijavljeno 31 epidemija salmoneloze sa 226 oboljelih, 12 epidemija gastroenteritisa uzrokovanih
Noro-virusima sa čak 431 oboljelom osobom.

U zemljama Europske unije bilježi se također pad oboljelih od salmoneloze, ali još uvijek sa preko 85.000 oboljelih godišnje u tim zemljama.

mr. Irena Stipešević Rakamarić,
dr. med. spec. javnog zdravstva

Dražen Jagić , dipl.oec.,
ravnatelj ZZJZ

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni