Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

U Varaždinu prigodno obilježen Svjetski dan nepušenja, 31. svibnja

U organizaciji Djelatnosti za javno zdravstvo i socijalnu medicinu , u utorak, 31. svibnja 2011. godine, prigodno je u Varaždinu obilježen Svjetski dan nepušenja, 31. svibnja.

Gotovo već tradicionalno, postavljen je tzv. „Štand Nepušenja“ na kojem su djelatnici ZZJZ dijelili građanima savjete, promotivne materijale i letke te simbolično jabuke i sadnice cvijeća. Jabuke kao simbole zdravlja i Zdravih gradova i Zdravih županija, a sadnice kao simbole zdravog i lijepog okoliša po kojem su poznati i naša županija i grad Varaždin.

Na štandu su građani mogli razgledati neke od učeničkih radova izrađenih tijekom mjeseca svibnja na temu „Promocija nepušenja i ne-ovisnosti“.

Na sam Dan nepušenja, posebno su se aktivni pokazali učenici VI. OŠ VARAŽDIN i učenici Srednje škole u Maruševcu s pravom javnosti u izlaganju svojih radova i motiviranju građana na prestanak pušenja. Zorno su prikazali moto ovogodišnjeg dana nepušenja „Tri načina spašavanja ljudskih života“, pri čemu je u fokusu  Okvirna konvencija  o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije Slika(1).

 

Slika 1: Okvirna konvencija o kontroli duhana i moto ovogodišnjeg dana nepušenja

Taj strateški dokument, podloga je za donošenje zakona o ograničavanju duhanskih proizvoda i ostalih zakon koji reguliraju nadzor nad duhanom. Sažetak svega o čemu se taj dan  govorilo jest  da su zabrane pušenja na javnim mjestima uz povišenje cijena duhanskih proizvoda , medijske kampanje i lako dostupan tretman za pušače koji žele prestati pušiti mjere kojima se uspješno i dokazano smanjuje potrošnja cigareta, broj aktivnih pušača, a osobito broj mladih koji počinju pušiti te posljedice pušenja.

Slika 2:

Učenice Srednje škole Maruševec sa svojom mentoricom VMS Emmy Stobbe  Obradović

Slika 3:

Učenici VI. OŠ Varaždin bili su na štandu s mentoricom prof. Ksenijom Dretar

Akcija se održala pod pokroviteljstvom Varaždinske županije i Grada Varaždina koji su omogućili postavljanje štanda i tisak promotivnih materijala te sponzorima : Parkovi d.d. koji su donirali 100 sadnica cvijeća i Gradskoj tržnici Varaždin koja je donirala oko 200 jabuka za podjelu građanima. Zahvaljujemo im se ovim putem!

 

Također građanima je predstavljen jedan od vidova stručne pomoći pri prestanku pušenja , tzv. Škola nepušenja koji je zapravo modifikacija američkog modela petodnevnog plana odvikavanja prema bihevioralno- edukativnom principu pod originalnim nazivom „Breathe free plan to stop smoking“. Polaznicima se omogućava stručno- medicinska podrška pri prestanku pušenja, prepoznavanju i osvještavanju ukupnosti rizika koji proizlaze iz pušenja, auto-analiza pušenja tj. vrsta pušača kojoj polaznik pripada i prepoznavanje rizičnih situacija za recidiv bolesti te kako ih prevladati. Polaznicima se pomaže u nošenju sa pušačkim sindromom ustezanja , uključujući depresivnost, porast apetita, duševna napetost i razdražljivost. Istraživanja pokazuju da 70-80% odraslih pušača žali što je počelo pušiti i želi prestati, ali tek oko 10% njih uspijeva bez stručne pomoći. Dokazano je da grupna podrška kavu nudimo u ovom programu i nikotinska zamjenska terapija (nikotinske žvakaće, flasteri..) mogu udvostručiti šanse za uspješan prestanak pušenja.  

Prijave zainteresiranih za zasad besplatan tečaj u rujnu/listopadu zaprimaju se tijekom lipnja mjeseca i nadalje na broj tel: 042/ 653-143, 653-144, ili mob:  099 310 2351.

 

Link:  http://www.bivsi.hr/

Na štandu su podijeljeni brojni leci i posteri s motom ovogodišnjeg Dana nepušenja.


LETAK
POSTER

 

Irena Stipešević Rakamarić , dr. med.

spec. javnog zdravstva,

Voditeljica  Djelatnosti za javno zdravstvo i socijalnu medicinu

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni