Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Upiši MEF


Na stranicama Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu (www.mef.hr) objavljeni su uvjeti za upis na studij medicine za akademsku godinu 2010/2011.


Osim uspjeha na Državnoj maturi traži se i dodatna dokumentacija koja između ostalog sadrži: „Potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij medicine. Za taj pregled pristupnici se trebaju javiti u Službu školske medicine pri područnom uredu za javno zdravstvo“.

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni