Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Upozorenje na toplinske valove

Obzirom da HZJZ do daljnjega ne dostavlja grafičke prikaze mogućih
toplinskih valova koje izrađuje dežurni prognostičar DHMZ te ih na našim
stranicama nećemo objavljivati.

Podatke o opasnostima od toplinskih
valova možete pronaći OVDJE na službenim stranicama Državnog hidrometeorološkog zavoda.

 

Od 01. srpnja 2024. godine u Zavodu za javno zdravstvo

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni