ZZJZZV

V. Izmjene i dopune plana nabave za 2023. godinu

Plan nabave i sve njegove izmjene Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije objavljuje na adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Podijelite:

Aktualno