Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Važna obavijest – PCR testiranje na COVID-19 uz plaćanje

Za PCR testiranje na COVID-19 uz plaćanje nije potrebno naručivanje, uz iznimku ako se radi o grupi od 10 i više osoba, u tom slučaju naručuje se na e-mail epidemiologija@zzjzzv.hr

Testiranje se provodi svakog dana (uključujući vikend) od 7:00-9:00 sati