ZZJZZV

Voda

Laboratorij ispituje, prati i proučava  zdravstvenu ispravnost  vode za  piće,   površinske i podzemne vode , vode za kupanje, šport i rekreaciju, tehnološke, demineralizirane i ostale vode, a  ispituju se fizikalno-kemijski i kemijski pokazatelji.

Voda za piće ispituje se i ocjenjuje prema Pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (N.N. 47/08).


Ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode za piće obuhvaća:

  • vodu na izvorištu
  • vodu nakon procesa prerade, dezinfekcije
  • vodu u spremniku vode za piće
  • vodu u razvodnoj mreži

Uzorkujemo i određujemo zdravstvenu ispravnost za potrebe ishođenja atesta za minimalne tehničke uvjete, tehničke preglede građevina (uporabne dozvole) za:

  • novosagrađene i adaptirane stambene objekte
  • poslovne objekte
  • ugostiteljske objekte
  • trgovačke objekte i sl.

Pruža usluge analize vode za potrebe HACCP-a.

Na temelju  rezultata fizikalno-kemijskih i kemijskih pokazatelje  ispitivanja u podzemnim i površinskim vodama,  utvrđujemo vrstu voda prema Uredbi o klasifikaciji voda (N.N. 77/98 i 137/08) i Uredbi o opasnim tvarima u vodama (N.N. 137/08).

Ispituje fizikalno-kemijske pokazatelje u vodi za kupanje iz zatvorenih i otvorenih bazena prema „Odluci o higijensko-tehničkim uvjetima na bazenima“.

U svrhu provjere zdravstvene ispravnosti vode za piće, građani mogu naručiti uzorkovanje i analizu iz individualnih objekata (bunari, izvori, cisterne, privatni bazeni za kupanje itd.).