ZZJZZV

Zapisnik o otvaranju prijava za natječaj

Za prijam u radni odnos na neodredeno vrijeme s probnim radom od sest mjeseci ,radi upu6ivanja na specijalisticko usavrsavanje iz preventivne školske medicine.

.

Podijelite:

Aktualno