Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

29 ožujka, 2011

U Varaždinskoj županiji od početka prijavljivanja gripe 22.12.2010. do 28.03.2011.

Tuberkuloza ili TBC je bolest uzrokovana bakterijom Mycobacterium tuberculosis. Bakterija