Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

18 svibnja, 2011

Radi eradikacije bjesnoće u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bolesti,

Radi eradikacije bjesnoće u populaciji lisica kao glavnih rezervoara bolesti,