I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu