Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Kampanja “POVEZANI ZDRAVLJEM – KVALITETA ŽIVOTA OSOBA S INVALIDITETOM”

2008. godina je “Godina Zdravih gradova i županija” u kojoj slavimo 20 godišnjicu sjajnog projekta Svjetske zdravstvene organizacije implementiranog i kod nas posredstvom Hrvatske mreže zdravih gradova i županija (HZMG) koji, baveći se lokalnim, unaprjeđuje globalno zdravlje.

Ideja projekta utemeljena je na znanstveno potvrđenoj činjenici da je lokalna zajednica ta koja ima prirodni potencijal da brine o svojim članovima i činjenici da politika ima moć odlučivanja o zdravlju, a naglašava potrebu međusektorske suradnje u rješavanju kompleksnih javnozdravstvenih problema.

Sada već dulji niz godina Varaždinska županija i Grad Varaždin aktivno kreiraju i implementiraju vlastitu politiku zdravlja – politiku kojoj je zdravlje građana na vrhu političke agende, ne samo deklarativno, nego i stvarno.

Osobe s invaliditetom imaju jednako pravo na zdravlje kao i svi ostali građani i žitelji županije.

No, imaju li i jednake mogućnosti ostvarivanja najvećeg mogućeg stupnja zdravlja kao i ostali?

Stupanj zdravlja se povećava s mogućnostima.

Neke od mogućnosti koje nudi naša lokalna zajednica, navedene su u rasporedu aktivnosti tijekom mjeseca studenog – mjeseca posvećenog osobama s invaliditetom.

Download brošure (pdf datoteka ~ 1MB)