Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Natječaj za prijam u radni odnos

Raspisuje se natječaj za prijam u radni odnos:

  1. zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS), na određeno vrijeme, zamjena radnice na bolovanju i porodiljnom dopustu, do povratka radnice na rad– jedan (1) izvršitelj (m/ž)
  2. zdravstveno-laboratorijski tehničar (SSS), na određeno vrijeme, na 12 mjeseci, radi povećanog opsega poslova – jedan (1) izvršitelj (m/ž)