Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

Obilježavanje Svjetskog dana zdravlja 2023. godine

Povodom SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA 2023. godine, Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije organizira tribinu za stručne suradnike u odgojno obrazovnom sustavu „ DJECA I MLADI U SVIJETU PAMETNIH TELEFONA“ u utorak, 04.04. 2023. godine od 9 – 11 sati u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin. Aktivnost se organizira u sklopu projekta kojeg financira Ministarstvo zdravstva RH „JAČANJE KAPACITETA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI O ALKOHOLU, KOCKANJU I NOVIM TEHNOLOGIJAMA U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI“.


Povodom SVJETSKOG DANA ZDRAVLJA 2023. godine Zavod za javno zdravstvo organizira OKRUGLI STOL O PREVENCIJI POREMEĆAJA U PREHRANI – „JA U OGLEDALU“ , 04.04.2023. od 11- 14 sati, u skupštinskoj dvorani Varaždinske županije, Franjevački trg 7, Varaždin. Okrugli stol se organizira u sklopu projekta CARDIAB PROTECT – prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila financiranog iz Europskog socijalnog fonda , odnosno Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. ; Promocija zdravlja i prevencija bolesti – faza 2. Okrugli stol namijenjen je stručnim suradnicima i nastavnicima u odgojno obrazovnom sustavu, zdravstvenim djelatnicima , roditeljima i svim zainteresiranima koji rade s djecom i mladima.

Radujemo se Vašem dolasku!

Radi sprječavanja sukoba interesa, temeljem Zakona o javnoj nabavi javni