Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

radno vrijeme

Franje Galinca 4, Varaždin Radno vrijeme: 7:00 do 15:00 sati