Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije

4 ožujka, 2024

USTROJ DJELATNOSTI: EPIDEMIOLOŠKA DJELATNOST VARAŽDIN, Franje Galinca 4, Varaždin– Cjepna

Franje Galinca 4, Varaždin Radno vrijeme: 7:00 do 15:00 sati

Epidemiološka ambulanta Novi Marof Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing. Mob: 099

Epidemiološka ambulanta Ivanec Tanja Roškarić, san.teh. TEL./FAX. 042 783 630

Epidemiološka ambulanta Ludbreg Martina Cmrk Bevandić, dipl.san.ing. Tel./Fax: 042 819