ZZJZZV

Upute za pacijente

UZIMANJE, TRANSPORT I POHRANA UZORAKA ZA MIKROBIOLOŠKU ANALIZU

DOK-USLUGE-5.4.2

Svi postupci uzorkovanja moraju se obavljati uz nošenje zaštitne odjeće, rukavica, ogrtača, a po potrebi i maske i naočala. Uzorci se uzimaju u propisane
posude koje se mogu dobiti na šalteru Mikrobiološkog laboratorija ili kupljene u ljekarni. Kod transporta trebaju biti dobro zaštićene i otporne na
lomljenje i razbijanje.

Upute za pacijente:

Svaki uzorak treba tretirati kao potencijalno zarazan. Ako je pacijent hepatitis B i/ili C, i/ili HIV pozitivan, poželjno je taj podatak označiti na uzorku. 

Uzorak se mora označiti na propisan način: ime i prezime pacijenta, godina rođenja, naziv uzorka (eventualno anatomsko mjesto uzimanja), datum i vrijeme uzimanja uzorka, odjel sa kojeg se uzorak šalje. 

Na uputnici moraju biti pravilno i čitko napisani sljedeći podaci: 

 • ime i prezime pacijenta 
 • spol 
 • adresa 
 • datum rođenja 
 • broj osigurane osobe 
 • matični broj 
 • stacionarni matični broj (za bolničke pacijente) 
 • dijagnoza i šifra dijagnoze prema MKB 
 • vrsta uzorka (eventualno anatomsko mjesto uzimanja uzorka) 
 • zahtjev za ispitivanje 
 • klinički važne informacije o pacijentu 

Uputnica mora biti naslovljena na: ZZJZ Varaždinske županije, Djelatnost za kliničku mikrobiologiju. 

Na dnu mora imati ime i prezime liječnika koji šalje pacijenta na ispitivanje, faksimil liječnika, ustanova i odjel. 

Uputnica PZZ ne smije biti starija od 90 dana. 

Uzimanje uzoraka

UZORCI za mikrobiološke pretrage biološki su materijali dobiveni iz ljudskog organizma, kao i čovjekove okoline. 

Kod uzimanja uzoraka za mikrobiološke pretrage treba uvijek imati na umu da će rezultati (nalazi) biti toliko pouzdani koliko su kvalitetni uzorci. 

Za pouzdane rezultate mikrobioloških pretraga od najveće je važnosti odabir odgovarajućeg uzorka kliničkog materijala, njegovo pravilno uzimanje (u pravo vrijeme, s odgovarajućeg mjesta i u dovoljnoj količini, prije antimikrobnog liječenja), kao i dostava i/ili eventualno čuvanje. 

Stoga je potrebno slijediti protokol o pravilnom odabiru, uzimanju i sigurnom rukovanju s uzorkom kliničkog materijala pri slanju u laboratorij. 

Transport uzoraka

Svi mikrobiološki uzorci moraju biti dostavljeni u laboratorij u najkraćem roku, najbolje unutar 2 sata, a ako nije moguće treba pohraniti uzorke u propisanim uvjetima. 

Optimalan transport kliničkih uzoraka, uključujući i anaerobne uzorke, primarno ovisi o volumenu dobivenog materijala. Male količine uzorka moraju biti dostavljene u laboratorij unutar 15 do 30 minuta. Bioptičko tkivo može se čuvati do 24 sata na sobnoj temperaturi, u anaerobnom transportnom sustavu. 

Ukoliko je transport produžen, a uzorak traži pohranu na +4°C, tada je potrebno osigurati transportni hladnjak. 

UVJETI POHRANE I TRANSPORTA

Transportni sustav

Uzorak pohranjen na temperaturi

4°C

25°C

Ne treba zaštitni medij

Bronhijalni ispirak

Kateter i.v.

Bioptički uzorak pluća

Perikardijalna tekućina

Sputum

Urin, kateter, srednji mlaz

Likvor, virusni agensi

Likvor, bakterijski

Sinovijalna tekućina

Anaerobni medij

Abdominalna tekućina

Actinomyces spp.

Amnionska tekućina

Žuč

Duboke lezije

Aspirat pluća

Sinus aspirat

Tkivo, kirurški

Transtrahealni aspirat

Urin, suprapubični

Kriteriji za odbijanje uzoraka u Mikrobiološkom laboratoriju

Osoblje u mikrobiološkom laboratoriju ne može preuzeti odgovornost za obradu neprihvatljivih uzoraka.

Pravilo je da se neprihvatljivi uzorci ne obrađuju.

Neinvazivni uzorci (urin, sputum), trebaju se ponovo uzorkovati, a invazivni (aspirati, tkivo, punktati) i osobito kritični uzorci (likvor, krv za hemokulturu) mogu se obraditi nakon konzultacije s liječnikom koji je uzeo uzorak. Postupke o obradi neprihvatljivih uzoraka treba zapisati na nalazu u rubrici za komentar.

Ako uputnica nije pravilno ispunjena postupa se prema Priručniku za korisnike usluga Mikrobiološkog laboratorija, DOK-USLUGE-5.4.2.

Ukoliko se na šalteru Mikrobiološkog laboratorija ne može na propisan način riješiti problem sa neadekvatno ispunjenom uputnicom, pacijenta i/ili osoblje se upućuje liječniku koji je uputio pacijenta na pretragu.

Ako je uz neadekvatno ispunjenu uputnicu donesen uzorak koji je pravilno uzet, uzorak se zaprima i obrađuje uz naknadno i u čim je moguće kraćem roku dostavljanje adekvatne uputnice. Na isti način se postupa sa uzorkom koji je hitan i neponovljiv.

Za mikrobiološku pretragu se mora odbiti uzorak koji nije donesen u propisanoj sterilnoj posudi kakva se može dobiti na šalteru Mikrobiološkog laboratorija ili kupiti u ljekarni.

Uzorak se mora uzeti i transportirati na način kao što je opisano u Priručniku za korisnike usluga Mikrobiološkog laboratorija, DOK-USLUGE-5.4.2 i na web stranicama ZZJZ.

Uzorak ne smije biti u transportnoj podlozi kojoj je prošao rok trajanja ili je transportna podloga kontaminirana.

Ne zaprima se uzorak koji curi iz posude ili posuda nije dobro začepljena.

Ne zaprima se uzorak koji je u toliko maloj količini da se pretraga ne može izvesti. Tehničko osoblje koje izvodi mikrobiološke pretrage procjenjuje dostatnost uzorka za svaku mikrobiološku pretragu prije početka izvođenja pretrage.

Krv za serološke pretrage se mora vaditi osobama koje su natašte jer se lipemičan serum ne može obrađivati.

Neće se zaprimati hemoliziran niti lipemičan serum.

Neće se zaprimati uzorak koji nije adekvatan za traženu pretragu što je propisano Priručniku za korisnike usluga Mikrobiološkog laboratorija, DOK-USLUGE-5.4.2.

Ukoliko donesen uzorak ne odgovara uzorku koji je naveden na uputnici, pacijenta i/ili osoblje informira se o pravilnom uzimanju uzorka, podjeli mu se pisana uputa za uzimanje uzoraka, uputi ga se na upute o uzimanju uzoraka na web stranicama ZZJZ ili ga se uputi liječniku koji je ispunio uputnicu.